Jak zamknąć konto w Alior Banku?

Alior Bank oferuje kilka sposobów zamknięcia konta bankowego. Oprócz tradycyjnej wizyty w banku i wysłania listu poleconego możemy także skorzystać z opcji wysłania wiadomości do konsultanta.

Zamknięcie konta w Alior Bank – wiadomość w systemie transakcyjnym

Aby skorzystać z tej opcji należy zalogować się do systemu transakcyjnego Alior Bank. Nie każda jego wersja posiada opcję wysyłki wiadomości. Po wyborze pola „Wyślij wiadomość” wybieramy temat – w naszym przypadku będzie to „Zamknięcie konta osobistego/konta oszczędnościowego – Klient Indywidualny”.

W treści wiadomości koniecznie należy zawrzeć numer zamykanego rachunku oraz sposób zamknięcia rachunku. Dostępne są dwa tryby: regulaminowy, trwający 30 dni oraz natychmiastowy, jako odpowiedź na zmiany w Tabeli Opłat i Prowizji lub Regulaminu. Skorzystanie z trybu natychmiastowego możliwe jest, jeśli zmiany ingerują w treść pierwotnej umowy.

Treść wiadomości może wyglądać następująco:

Tytuł: Wypowiedzenie umowy o prowadzenie rachunku w trybie regulaminowym
Treść: Wypowiadam umowę o prowadzenie rachunku bankowego nr XXXXX z dnia XXXX z zachowaniem określonego umową okresu wypowiedzenia.
W przypadku wystąpienia nadpłaty na rachunku na dzień rozwiązania umowy, proszę o jej przekazanie na rachunek bankowy prowadzony na moją rzecz YYYYYYYYYYYYYYYYYY.”

Warto także do wniosku dołączyć ustęp o zaprzestaniu zgody na przetwarzanie danych marketingowych oraz usunięcie kartoteki klienta.
Na koncie należy pozostawić niewielką nadwyżkę, która pozwoli uregulować ewentualne opłaty. W przypadku debetu – bank odmówi zamknięcia konta.

Alior nie wysyła oficjalnego powiadomienia o zamknięciu rachunku, warto więc zachować potwierdzenie wykonania przelewu rozliczeniowego. Warto pamiętać także o tym, że wypowiedzenie umowy o rachunek bankowy nie musi rozwiązywać umowy ramowej, stąd nawet po minięciu okresu wypowiedzenia będziemy mogli zalogować się do systemu transakcyjnego. Jest to bezpłatne, warto jednak uregulować także i tą kwestię, jeśli nasze pożegnanie z Aliorem ma być ostateczne.

Zamknięcie konta w Alior Banku – wizyta w placówce

Planując zamknięcie konta w placówce Alior Banku można wypowiedzieć umową na formularzu bankowym lub przygotować własne pismo. Warto złożyć je zawsze w dwóch egzemplarzach: jeden zostawiamy na miejscu, na drugim pracownik banku powinien nanieść adnotację o fakcie jego złożenia.

Listowne wypowiedzenie prowadzenia konta w Alior Bank

Ostatnią ścieżką wypowiedzenia umowy jest przesłanie listem poleconym pisma o wypowiedzeniu umowy. Koniecznie należy zachować potwierdzenia nadania listu. Adres do korespondencji to:

Alior Bank SA
ul. Postępu 18 B
02-676 Warszawa

Likwidacja konta w Alior Banku – o czym należy pamiętać?

Kilka ważnych faktów:

  • bank nie zamknie konta, na którym powstał debet, warto więc zostawić na takim koncie nadwyżkę,
  • przelew z rozliczenia konta, przesłany na nasz inny rachunek, może stanowić dowód likwidacji rachunku,
  • jeśli otrzymaliśmy potwierdzenie zamknięcia rachunku – należy ją bezwzględnie zachować,
  • wypowiedzenie umowy o rachunek bankowy nie wypowiada umowy ramowej – ją należy wypowiedzieć osobno.

Facebook